Mødereferat 30/11 2021

Referat

Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke

Den 30. november 2021 klokken 19.00, Gladsaxe Sogn, Laden,

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jens Aaman Holzher, Jeppe Martinus Kaarde, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate, Martin Karbech Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen

 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:

Præster : Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Christina Falck Christensen,

 

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

 

Afbud fra : Anne Læssøe, Jeppe Kaarde, Christina falck Christensen

Uden afbud, ikke tilstede :

 

Dagsorden:                                                                    Referat:

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

  1. Valg af dirigent

Nina Hviid

  1. Kvartalsrapporten ved KAM

Bilag 1A, 1B, 1C, 1D

Godkendt

  1. Regnskabsinstruks. Udfyldes under mødet. Ved Jens Aaman Holzher

Bilag 2A Bilag 2B

 

  1. Datoer for MR-møder 2022 v. Jens Aaman Holzher

Bilag 3

Datoer godkendt på nær den 27/9, der rykkes til den 20/9.

  1. Evt.

 

 

Nyt fra

 

A Formanden

 

B Præsterne

 

C Kontaktpersonen

 

D Medarbejderrepræsentanten

 

E Kirkeværgen

 

F Kassereren

 

G Aktivitetsudvalget

 

H Menighedsplejen

 

I Nyt fra menige medlemmer

 

 

 

Lukket møde:

Referat i særskilt dokument

 

 

Underskrifter:

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

 

Jens Aamann Holzher          

                                     

 

Berit Rasmussen                                       

 

 

Anne Læssøe Jensen

 

 

Ulla Jungersen                                                          

 

 

Jeppe Martinus Kaarde

 

 

Bjarne Dahlgaard

 

 

Aase Nielsen

 

 

Nina Hviid                                                               

 

 

Ulla Bate

 

 

Sten Frantzen

 

 

Martin Karbech Mouritsen

 

 

Susanne Z Bernth

 

 

Præster:

 

 

Roar Tuxen Lavik

 

 

Anne Elise Nielsen

 

 

Christina Falck Christensen

 

 

Medarbejderrepræsentant:

 

 

Bo Lundby Jæger