Kongen kommer - til dig!

Kongen kommer - til dig!

Zaren blev arbejdsmand
Den russiske zar, Peter den Store, forlod sin trone og sit rige og rejste til Holland. Her fandt han et arbejde som tømrer ved et skibsværft, hvor han arbejdede i tre år. Ingen vidste, hvem han i virkeligheden var. De kaldte ham Peter, og behandlede ham præcis som de andre værftsarbejdere. Zaren mente, at arbejdet på værftet ville gøre ham i stand til senere at tjene sit folk endnu bedre. Han ville have en større forståelse for hårdtarbejdende mennesker og bedre kunne sætte sig i deres sted.Så da Zaren endelig vendte tilbage til sit folk, havde han dyrekøbte erfaringer som arbejdsmand på sit CV.

Kongen blev slave
Kongernes konge forlod Himlen og kom til vores jord, ikke for at være kejser over alle kejsere eller konge over alle konger, som Søren Kierkegaard udtrykker det. Nej, han kom for at være alles tjener og slave. Ingen kunne se, at han var konge. Man kaldte ham Jesus. Han påtog sig det mest snavsede og beskidte arbejde – det, som ingen anden ville eller kunne. Efter 3 års slid og slæb, smerter og lidelser, kostede det ham hans liv. Han fik erfaring med menneskelivet i al dets afkroge og afskygninger. Derfor forstår han hvert eneste menneske – uanset hvor ensomt og elendigt det er. Han kan sætte sig i alles sted. Da han vendte tilbage til Himlen, kunne han skrive menneske, tjener og træl på sit CV. Han havde endda prøvet døden og opstandelsen på sin egen krop.

Din konge kommer
”Se, din konge kommer til dig!” siger han. Din konge! – netop fordi han er sendt til dig. Han er givet til dig. For at du skal tilhøre ham og hans rige.
  Du behøver ikke søge audiens hos ham – for han kommer selv til dig! Han har besejret alt det, der kan true os, for at give os tryghed og fred både i liv og død. ”Han er min,” siger troen frimodig og glad. ”Jeg tilhører ham, og han tilhører mig!”
  Advent betyder Herrens komme. Det er Jesu komme, vi i adventstiden venter på. Ham, der i sin kærlighed vil indtage vore hjerter. Leve i os. For vi er elsket af ham med en evig kærlighed. Derfor vil han give os del i det rige, hvor vi skal leve sammen for evigt. ”Velsignet være kongen, som kommer!” God advent!

De bedste hilsner
Roar Tuxen Lavik, gladsaxekirke.dk

---

Kilde : Den bibelske tekst, der har givet inspiration til denne miniprædiken er "Indtoget i Jerusalem" fra Mattæusevangeliet kapitel 21, vers 1-9, som du kan læse her. Denne tekst prædikes der over første søndag i advent (1).