Vielse

Dato og klokkeslet for vielsen aftales med kordegnekontoret.
Mindst den ene af parterne skal enten bo i Gladsaxe Sogn – eller på anden måde have særlig tilknytning til sognet. Medlemskab af folkekirken er også en betingelse. 

I god tid inden vielsen – dog max. 4 måneder - skal man fremskaffe en prøvelsesattest via bryllupskontoret på Rådhuset, eller blot bestille den på borger.dk. Denne prøvelsesattest afleveres på kirkekontoret sammen med navn og adresse på 2 vidner, som vil være tilstede under vielsen.
I god tid inden vielsen henvender man sig til den pågældende præst for at aftale tid til en samtale. 

Ønskes der navneændring i forbindelse med vielsen, gøres dette
 på www.borger.dk.

Skabes der navnefællesskab ved navneændringen, er den gebyrfri.

Fotografering i Kirken er i forbindelse med vielsen kun tilladt før første salme og efter sidste salme. Det er dog muligt at fotografere inde i kirken efter vielsen.

Der er 44 stolerækker i kirken. Hver stolerække har en lille vase, hvor man kan sætte en lille buket blomster i. Husk at give kordegn besked i god tid inden, når vaserne skal benyttes, så vi kan sørge for, at der er vand i vaserne. Gom eller familie kan i givet fald komme ca. en halv time før og sætte blomsterne i vaserne. Der kan være 2-3 blomster i de ca. 10 cm høje vaser.

Fuglefrø må ikke anvendes, når brudeparret kommer ud af kirken. Hvis der bliver kastet ris, skal disse fejes sammen af en fra bryllupsfølget. Tal med kirketjeneren om lån af kost og støvsuger.

Det er ikke tilladt at kaste ris i kirken eller i våbenhuset. De fine gamle gulve bliver ødelagt.