Kirkehøjskole

Kirkehøjskole: 
Johannes Åbenbaring

Underviser sognepræst, ph.d., cand.theol. Roar Tuxen Lavik

Vi beskæftiger os med Bibelens sidste bog, som også vil få en større og større betydning i de sidste tider.

Johannes Åbenbaring hedder egentlig Jesu Kristi åbenbaring. Bogen hører til Bibelens apokalyptiske skrifter og indeholder syner, billeder og symboler – og er sammenvævet med profetierne hos Daniel og Zakarias. Åbenbaringen skildrer Jesus i hans majestæt og fuldender åbenbaringen af, hvad der skal ske i de sidste tider.

Bogen er skrevet af apostlen Johannes under hans landsforvisning til øen Patmos i Det ægæiske hav i forbindelse med voldsomme kristendomsforfølgelser.

 

Tidspunkt i 2024:
Onsdage d. 14/2; 13/3; 17/4; 18/9; 16/10; 13/11; 11/12
2023:
d. 8/2; 8/3; 3/5; 
20/9; 18/10; 15/11
kl. 19.00 – 21.00

Sted :
Laden,
Provst Bentzons Vej 1, 2860 Søborg

Der serveres et lettere traktement undervejs.
Kurset er gratis.
 

Tilmelding : Roar Tuxen Lavik, 
rtl@km.dk eller tlf. 61668477 eller
Tilmeld dig ved at klikke her

 

Skriv tekst her

Highlights i Johannes-evangeliet

Underviser sognepræst, ph.d., cand.theol. Roar Tuxen Lavik

Johannes-evangeliet er skrevet af Johannes, kærlighedens apostel. Johannes er den, der skriver sit evangelium sidst, og på enestående måde supplerer han de tre andre evangelier.

Evangeliet er set fra evighedens synsvinkel - højt ovenfra - symboliseret ved ørnen. Jesus er ikke bare ordet som blev kød, men han har altid eksisteret. Jesus er en guddommelig person, der åbenbarer sig på forskellige måder – fordi han ønsker at give evigt liv!

Som en af de tre disciple, der har hørt til inderkredsen blandt Jesu disciple, har Johannes særlig haft syn for at tage os tæt på Jesus. Vi får den ene indgående præsentation efter den anden. Johannes ønsker at føre mennesker ind i det dybeste fællesskab med Jesus!

Jesu sjælesørgeriske samtaler bliver ikke bare skildret udførligt, men vi inddrages i denne sjælesorg! Jesus fremstilles ikke bare som ”jeg er” (JHVH), men vi inddrages i ham selv!

 

Tidspunkt i 2022:
Onsdag d. 9/2; 9/3; 6/4; 1/6;  
kl. 19.00 – 21.00

Sted:
Laden, Provst Bentzons Vej 1, 2860 Søborg

Der serveres et lettere traktement undervejs.
Kurset er gratis.
 

Tilmelding:  Roar Tuxen Lavik, 
rtl@km.dk eller tlf. 61668477 eller
Tilmeld dig ved at klikke her

 

Apostlen Paulus – kursus

Underviser sognepræst, cand.theol., ph.d. Roar Tuxen Lavik

Kurset vil sætte fokus på Paulus´ liv og teologi.

Apostelen Paulus har skrevet 13 af brevene i Det nye Testamente, som i løbet af to generationer, var udbredt og anerkendt i hele kristenheden. Desuden er Apostlenes Gerninger et vigtigt kildeskrift for Paulus liv og virke – og skildrer udbredelsen af evangeliet fra Jerusalem til verdens ende.

Paulus blev født i Tarsus (Tyrkiet) som dengang var en vigtig romersk provins. Hans forældre var hæbræere, og hans far af Benjamins stamme. Paulus havde desuden romersk statsborgerskab. Han blev først uddannet teltmager og senere blev han uddannet på rabbinerskolen i Jerusalem af den ansete lærer Gamaliel. Paulus bekæmpede de kristne og var også ansvarlig for steningen af Stefanus - den første kristne martyr.

Paulus blev kristen, da Jesus mødte ham, mens han var på vej til Damaskus for at arrestere og fængsle de kristne. Derefter blev Paulus en brændende udbreder af evangeliet og foretog flere missionsrejser. Paulus led selv martyrdøden i Rom under kejser Nero i år 64.

Onsdag d. 16. januar, 13. februar, 6. marts, 10. april
kl. 19:15-21:00

Der serveres et lettere traktement undervejs.
Kurset er gratis.
Tilmelding

Tilmelding:  Roar Tuxen Lavik, 
rtl@km.dk eller tlf. 61668477 eller
Tilmeld dig ved at klikke her

Jesu lignelser – kursus

Underviser sognepræst, cand.theol., ph.d. Roar Tuxen Lavik

 

Jesus benytter sig ofte af lignelser i sin forkyndelse.
Det er eksempelfortæller og billeder med klare og skarpe pointer.

Men lignelser kan være svære at forstå. Koden må først knækkes. Gennem dette kursus vil vi forsøge at finde ”nøglen”, der kan låse op for en dybere indsigt i lignelserne.

Vi vil arbejde med nogle af de mest kendte af Jesu lignelser i Lukasevangeliet, bl.a. lignelsen om ”den rige mand og Lazarus” (Luk 16,19-31), ”farisæeren og tolderen” (Luk 18,9-14) og ”de onde vinbønder” (Luk 20,9-19).

Undervisningen foregår følgende tirsdage:
18. september, 23. oktober, 20. november
kl. 19:15-21:00
i Laden, Provst Bentzons Vej 1. 

Der serveres et letteres traktement undervejs.
Kurset er gratis.
Tilmelding

Tilmelding:  Roar Tuxen Lavik, 
rtl@km.dk eller tlf. 61668477
 

 

 

 

Intro-kursus i kristen tro

Ved sognepræst, ph.d., cand.theol. Roar Tuxen Lavik

Intro-kursus i kristen tro. 

I foråret 2017 vil vi beskæftige os med følgende emner: dåb, konfirmation, nadver, tilgivelse, Bibelen, Helligånden, menighed og kirke.

Hvad vil det sige at være kristen? Hvordan skal jeg forholde mig til tro og tvivl?

Dåbsundervisning for voksne

Kurset er for alle interesserede, men hvis man ikke er blevet døbt – og gerne vil modtage dåbsundervisning, kan forløbet afsluttes med dåb i Gladsaxe Kirke.
 

Konfirmation for voksne

Hvis man aldrig er blevet konfirmeret, kan kurset også bruges som konfirmandundervisning, og afsluttes med konfirmation for voksne i Gladsaxe Kirke.

Sted:  Laden, Provst Bentzons Vej 1, 2860 Søborg 

Tid:  Kurset foregår om onsdagen 
I 2017 kl. 19:15-21:00: 11/1; 25/1; 8/2; 22/2; 8/3; 22/3.

Program:  Her

Tilmelding:  til Roar Tuxen Lavik, rtl@km.dk eller tlf. 61668477