Medlemskab

Medlemskab af Folkekirken opnår man kun ved dåb. Henvendelse om dåb kan ske til en af kirkens præster eller til kirkens kontor. Er du døbt i et andet kristent trossamfund og ønsker at blive optaget i folkekirken, kan du henvende dig til en præst i folkekirken og medbringe din dåbsattest.

Overvejer du at melde dig ud af Folkekirken, vil vi gerne bede dig overveje følgende:

Hvilke konsekvenser har en udmeldelse af Folkekirken?
Ved udmeldelse taber man en række privilegier i form af anvendelse af kirker og præstelig betjening, ligesom udgifterne ved begravelse og bisættelse er større. Når man melder sig ud af Folkekirken, mister man retten til kirkelig betjening og præstelig medvirken.

Man bør derfor overveje:

1) Har man en drøm om at blive gift i en kirke eller ej?

2) Man bør også drøfte med sine nærmeste, hvordan man vil forholde sig, hvis ulykken sker og man skal bisættes eller begraves. For er man ikke medlem af Folkekirken, har man mistet retten til brug af kirkerne, ligesom man har fraskrevet sig præsters medvirken. Det kan efterlade ens nærmeste og pårørende i en meget vanskelig situation, hvor de ikke får den hjælp, de ellers ville have fået – ligesom kirkens rammer til tage afsked ikke længere er en mulighed.

3) Endelig er udgifterne til kirkegården betydelig større for ikke-medlemmer.

Dette bør overvejes, gennemtænkes og drøftes inden udmeldelsen af Folkekirken finder sted. Kontakt også gerne en præst for en samtale.

Udmeldelse af Folkekirken kan ske på en blanket, som skal afleveres på kirkekontoret - eller sendes sikkert til kordegnen. Se hvordan under kontakt. Genindtrædelse, efter man har været meldt ud, sker ved en skriftlig anmodning om genoptagelse, som afleveres/sendes til kirkekontoret   eller sendes sikkert til kordegnen. Se hvordan under kontakt. Skal du sende personfølsomme oplysninger til os, skal du gøre det via: https://sogn.dk/gladsaxe/ hvor du øverst til højre finder et link hvor der står ”sikker henvendelse”.