Hvad er kristen tro?

Hvad er kristen tro?  

Det dobbelte kærlighedsbud er det mest centrale i kristendommen. De fleste mennesker er af den opfattelse – viser mange undersøgelser. Kristendommen går simpelt hen ud på, at vi skal elske Gud og vore medmennesker. Men er det virkelig essensen i kristen tro?

 

Den gyldne regel

Da den kendte jødiske rabbi Hillel blev spurgt, om han kunne lære en ikke-jøde, der ville konvertere, hele loven, mens han stod på ét ben, svarede han: "Det, som du hader, skal du ikke gøre mod din næste."

Vi kan sikkert blive enige om, at hvis alle fulgte denne gyldne regel, ville samfundet have set helt anderledes ud. Ingen tyverier, ingen nedskydninger, ingen vold, ingen bagtalelse. Det ville ganske vist ikke gøre os til kristne, men vi ville følge et godt jødisk princip.

Det dobbelte kærlighedsbud

I jødedommen var loven blevet udspecificeret i 613 bud - det samme antal bud som bogsta­ver i ti-budsloven - 248 påbud og 365 forbud. Men Jesus sammenfatter hele loven i det dobbelte kærlighedsbud: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ og ›Du skal elske din næste som dig selv.‹

Dermed bliver overholdelsen af loven ikke bare et spørgsmål om, hvad vi gør eller ikke gør, men om motivet. Altså: Fordi jeg elsker Gud og mine medmennesker, undlader jeg at stjæle, udøve vold og bagtale. Fordi jeg elsker, støtter jeg nødhjælp, udøver kærlighedsgerninger, taler godt om mine medmennesker og ærer Gud.

Så langt var Jesus og de religiøse ledere i Israel helt enige. Dersom essensen i vores tro altså blot er baseret på det dobbelte kærlighedsbud, er vi ikke nået længere end til jødedommen!

Den kristne tro

Vi må et skridt videre end jødedommen. Det skridt tager vi, når vi erkender, at vi ikke er i stand til at elske Gud af hele vort hjerte og vore medmennesker som os selv. Vi må indrømme, at vores motiver dybest set ikke er kærlighed, men egoisme – i bedste fald, at Gud en dag vil belønne os. Når vi beder Gud om tilgivelse, kan han skabe kærlighed i vores liv.

Det helt centrale for den kristne tro – er Jesus. Hvem han er? At Jesus på samme tid både er Gud og menneske! Både Davids søn og herre! Gud-Mennesket. Det var ham, der levede hele sit liv i kærlighed til Gud og mennesker. Det er ham, der kan frelse os fra vor egoisme.

Når du tror på Jesus, har du ham, siger Luther. Når Jesus bliver essensen for vor tro, da har vi kærligheden! Da gælder hans liv og død for os! Et fuldkomment liv – og en fuldbragt forsoning.

De bedste hilsner

Roar Tuxen Lavik, gladsaxekirke.dk

---

Kilde : Den bibelske tekst, der har givet inspiration til denne miniprædiken er "Det største bud i loven og Davids søn eller Davids herre" fra Mattæusevangeliet kapitel 22, vers 34-45, som du kan læse her . Denne tekst prædikes der over 18. søndag efter trinitatis (1).