Dåb og navngivning

Ifølge navneloven skal børn have et navn, som skal registreres, inden  de er blevet seks måneder. Det kan ske på to måder: Enten i forbindelse med dåb eller ved navngivning. 

Dåb
Kan i Gladsaxe Kirke foregå enten ved gudstjenesten om søndagen eller ved en dåbsgudstjeneste. 

Dåb aftales med kirkekontoret. I god tid inden dåben kontakter man derefter den pågældende præst for at aftale tid til en samtale.

Bæres barnet ikke af sine forældre under dåben, er det vigtigt, at forældrene står eller sidder ved siden af, så barnet hele tiden kan se og høre sine forældre. 

Der er 44 stolerækker i kirken. Hver stolerække har en lille vase, hvor man kan sætte en lille buket blomster i. Husk at give kordegn besked i god tid inden, når vaserne skal benyttes, så vi kan sørge for, at der er vand i vaserne. Gom eller familie kan i givet fald komme ca. en halv time før og sætte blomsterne i vaserne. Der kan være 2-3 blomster i de ca. 10 cm høje vaser.


Om faddere gælder at:

    • de skal være over konfirmationsalder
    • der skal være mindst to og højst fem foruden forældrene (gudmor og gudfar er også faddere)
    • den, der bærer barnet ved dåben, anses for fadder
    • det er tilstrækkeligt, at der er to til stede. De øvrige kan således være indskrevne faddere in absentia
    • forældre kan indskrives som faddere, men i så fald skal der herudover være mindst to faddere til stede

Kirkekontoret tilsender en mail som forældrene svarer på med barnets navn og faddernes navne og adresser. 
Familieretshusets lister over godkendte fornavne kan ses på 
www.familieretshuset.dk 

Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken. 

Navngivning uden dåb
Dette gøres
 på www.borger.dk.

Familieretshusets lister over godkendte fornavne kan ses på www.familieretshuset.dk