Lederen går undercover

Lederen går undercover

En dygtig leder må kende sin organisation og sine medarbejdere. Flere ledere vælger derfor at forlade direktørstolen og går undercover for eksempel som arbejdsmand. Dermed får de personlig erfaring som manden på gulvet – og det gør dem til dygtigere og bedre ledere. Det er ikke et nyt fænomen.

  Den russiske zar, Peter den Store, forlod sin trone og sit rige og rejste til Holland, hvor han tog arbejde som tømrer ved et skibsværft. Han blev behandlet præcist som de andre arbejdere. De kaldte ham Peter, og der var ingen, der anede, at han var den russiske kejser.

  Det stod ham naturligvis frit for når som helst at lægge arbejdstøjet og iføre sig sit kejserlige skrud. Men han blev i arbejdstøjet i 3 år, fordi han mente, det vil gøre ham i stand til senere at tjene sit folk endnu bedre. Det var en prisværdig indsats. 

  Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at Guds søn forlod himlen og kom til jorden. Gud valgte at blive menneske – for helt og fuldt at kunne sætte sig i vort sted og forstå os!

  Jesus levede menneskelivet under de samme vilkår, som gælder for alle andre mennesker. Det var ikke til at se, at han var Guds egen søn. Han gik undercover – og iførte sig en ringe tjeners skikkelse. Han optrådte ”under dække" for ikke at blive genkendt. Dermed opnåede han en ægte, autentisk forståelse af vores situation. Han blev prøvet i alt, ligesom os. Han kendte personligt til fattigdom, modgang, ensomhed og forfølgelse.

  Men ikke nok med det. Jesus blev ikke blot menneske, men han blev det elendigste af alle mennesker. Det er en vigtig pointe for Søren Kierkegaard. Jesus kom ikke her til verden for at være kejser over alle kejsere, men for at være alles tjener. Jesus siger selv: ”Jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for selv at tjene og ofre mit liv”.

  En organisation, hvor lederen sidder øverst i magthierarkiet, kan illustreres med en trekant, hvor spidsen vender opad: ▲ Det er stik modsat i Guds rige. Himlens og jordens herre satte sig selv nederst – og påtog sig rollen som alles tjener. Spidsen i trekanten vender nedad: ▼Jesus viser dermed, at han er den, der bærer os og hele kirken.

  Jesus satte sig ikke bare helt og fuldt i vort sted – men han gik i vort sted. Han byttede plads med os. Han blev menneske, for at gøre os til Guds børn! Manden på gulvet ville give os del i sin guddommelige status! Lad ham tjene dig!

De bedste hilsner

Roar Tuxen Lavik, gladsaxekirke.dk

---

Kilde : Den bibelske tekst, der har givet inspiration til denne miniprædiken er "Zebedæussønnernes ønske" fra Mattæusevangeliet kapitel 20, vers 20-28, som du kan læse her . Denne tekst prædikes der over 13. søndag efter trinitatis (2).