Allehelgens-gudstjeneste i Gladsaxe Kirke
 

 
Søndag d. 5. november kl. 10.30. Ved sognepræst Kirsten Søgaard Kjær.

 

I kirken er der plads til sorg og savn. Vi mindes og takker for alt det, vi blev givet fra ham eller hende, vi fik lov, at dele livet med.

Alle navnene på dem, som i årets løb er døde, bliver læst op. Det gælder alle de højtider, hvor det var enten sognepræst Roar Tuxen Lavik,
sognepræst Kirsten Søgaard Kjær eller sognepræst Anne Elise Nielsen, der stod for bisættelsen eller begravelsen.

Pårørende til afdøde, hvor højtidligheden er foretaget af egen præst kan umiddelbart inden gudstjenesten skrive navnet, der ønskes læst op,
på listen i våbenhuset. Der vil være mulighed for at tænde et lys.

 

”Lyset skinner i mørket og mørket greb det ikke”
Joh 1,5.