Jesus kommer, når vi tvivler

Jesus kommer, når vi tvivler

I mørke og tvivl
Der er en kirke i Tyskland, som hedder Johannes Døbers kirke. Øverst oppe på kirketårnet står der en "vejr­hane", som viser den aktuelle vindretning. Denne vejrhane er en figur, som forestiller Johannes Døber.
  Selv om Johannes kunne bevæges, så angav han altid en retning. Han viste en kurs at følge. Det er en fin illustration på, at Johannes trods hans tvivl pegede på Jesus. Johannes spurgte ikke i øst og i vest, hvad folk mente om Jesus, men henvendte sig direkte til Jesus selv: ”Er du den, som kommer?” Selv om Johannes var i tvivl om, hvem Jesus er, tvivler han ikke på, at han vil få et troværdigt svar fra Jesus. Det viser i virkeligheden en utrolig tillid. Han udleverer sig selv i tillid til, at Jesus vil gribe ham – i al hans nød og elendighed.

På dette tidspunkt har Johannes siddet i fængsel i et års tid. Det mørke og fugtige fange­hul under jorden har naturligvis været en stor psykisk og fysisk belastning.

Opmuntrende hjælp
"Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står op, og "evangeliet forkyndes for fattige"; og salig den, som ikke forarges på mig." Det er som om, Jesus opmuntrende siger: Selv om du er skuffet, fordi du havde andre forventninger til mig, så læg mærke til, at de gerninger jeg gør, netop svarer til forudsigelserne om mig. Jeg indfrier profetierne og løfterne.

Det var et svar, der kunne trøste Johannes og gøre ham glad. For så var det sandt, at Guds rige var kommet – at mennesker blev borgere i Guds rige – og at Jesus er Guds lam, som bærer verdens synd.

Se og hør  
Troen kan glippe, og vi kan sidde fast i vor tvivl. Tvivlen kan grænse til fortvivlelse. Forargelsen kan være faretruende nær. Vi kan ligesom Johannes kæmpe med mørke, ensomhed og anfægtelse. Hele vort livsgrundlag kan vakle under os. De indre storme kan true med at knuse os og fratage os alt håb.

Men Jesus ønsker at være vort lys og styrke vor tro. Midt i vor tvivl er vi omgivet af hans kærlighed og fastholdt af hans trofasthed. Han forkynder evangeliet for os, som føler, at vi intet har. Han viser os sine underfulde gerninger. Han var død – men han lever i evighed for vor skyld. Han tænder lys i mørket og giver håb i håbløsheden. Han kommer selv til os midt i vor tvivl! Han er solopgangen, sjælens lys og lægedom!

De bedste hilsner

Roar Tuxen Lavik, gladsaxekirke.dk

---

Kilde : Den bibelske tekst, der har givet inspiration til denne miniprædiken er "Johannes Døbers spørgsmål og Jesu svar" fra Mattæusevangeliet kapitel 11, vers 2-10, som du kan læse her. Denne tekst prædikes der over tredje søndag i advent (1).