Kirkebil

Kirkebil kan bestilles til alle gangbesværede med bopæl i sognet.

Henvendelse  til kordegnekontoret på tlf. 39 67 74 73 #1.

 

kirkebil