Fødsel

Når et barn er født, modtager sognet, hvor moderen bor, meddelelse om fødslen fra jordemoderen.

Hvis forældrene ikke er gift, skal de få faderskabet registreret ved at lave en 
omsorgs- og ansvarserklæring ,  på borger.dk indenfor 28 dage efter fødslen.
Omsorgs- og ansvarserklæringen kan også udfyldes inden fødslen  og afleveres til Familieretshuset.

Hvis en eller begge forældre ikke har NemID, skal der udfyldes en papirblanket. Erklæringen skal være udfyldt med forældres og 2 vidners underskrifter dateret med samme dato.