Konfirmand Aktion 2022

Besøg fra Zanzibar 2022

Besøg fra Cambodja 2018

Tirsdag d. 20. februar 2018 får vi besøg fra Cambodja

 

 

Besøg fra Zanzibar 2022

Besøg fra Cambodja 2018

Tirsdag d. 20. februar 2018 får vi besøg fra Cambodja

 

Besøg fra Zanzibar 2022

Besøg fra Cambodja 2018

Tirsdag d. 20. februar 2018 får vi besøg fra Cambodja

Besøg fra Zanzibar 2022

Tirsdag d. 22. februar kl. 14:45-18:30 afholdes konfirmandaktion. Vi får besøg fra Zanzibar

Fra 2018 til 2022 sætter Konfirmand Aktion fokus på Zanzibar under overskriften “Se op!”

Hvert år vil fire unge afrikanere gæste Danmark – vi kalder dem Globale Fortællere. De rejser rundt i hele landet og fortæller danske konfirmander om at være kristen på Zanzibar, ledsaget af en ung dansk tovholder.

Du kan læse om de andre
globale fortællere
fra Zanzibar her

Læs om Zanzibar her

Vi får besøg :

Tirsdag d. 22. februar 2022
kl. 14:45-18:30.

Nærmere info hos
sognepræst Roar Tuxen Lavik

Fatna Ngomuo

Jeg hedder Fatna og er 27 år gammel. Jeg er født på fastlandet i Tanzania. Jeg har en lille pige Kamigisha på 2 år som jeg elsker over alt på jorden. Desværre er jeg ikke sammen med hendes far læn­gere, men jeg ønsker at skabe en god fremtid for Kamigisha, og sikre at hun får en uddannelse.

Begge mine forældre er døde, hvilket har været ret hårdt, så jeg har selv skulle skabe mine egne muligheder. Min mor og far var muslimer, men der er også kristne i min familie. Jeg begyndte at læse i Biblen og gå i kirke med mine venner, og der lærte jeg om Jesus og kristendommen. Efter nogle år besluttede jeg at blive døbt på Zanzibar.

Jeg har gået på gymnasium, og i 2010 startede jeg på universite­tet for at studere jura på bachelor-niveau. I dag er jeg uddannet og arbejder som advokat på Zanzibar. Jeg er blevet advokat, så jeg kan skabe retfærdighed for fattige mennesker på Zanzibar. Jeg drømmer om i fremtiden at blive dommer.

Jeg glæder mig til at komme til Danmark og møde mennesker fra en anden kultur og lære en masse nyt. Jeg er spændt på at ople­ve, hvordan danskere udlever deres tro. På Zanzibar er der mange muslimer, så jeg glæder mig til at opleve et samfund, hvor majo­riteten er kristne. Med mit ophold i Danmark håber jeg at kunne fortælle danskere, hvor godt det kristne liv er.

Besøg fra Cambodja 2018

Tirsdag d. 20. februar 2018 får vi besøg fra Cambodja

Thida Um fra Cambodia vil inspirere os til at tænke over det, at være “på vej” i livet som kristen.

Konfirmander er på vej i livet. Unge i Cambodia er også på vej - mod et retfærdigere samfund og et liv med Gud.

I Konfirmand Aktion kan vi mødes og gå et stykke af vejen sammen.

Vi får besøg :

► Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 14:30-16:00.

Thida Um

Thida er 27 år og den første i sin familie, der er konverteret fra buddhismen til kristendommen.

"Da jeg var 13-14 år, begyndte jeg at komme i kirken, som tilbød undervisning i engelsk og matematik. Siden blev jeg inviteret til gudstjeneste. Jeg følte mig meget velkommen og blev ved med at komme i kirken og begyndte at søge Gud", fortæller Thida. 

"Det er ikke uden problemer i min buddhistiske familie, at jeg blev kristen. I dag er jeg gift med en kristen mand og arbejder som lærer. Samtidig er jeg frivillig og leder bl.a. en ungdomsgruppe i kirken, som hedder "håb"." 

Thida glæder sig til at møde konfirmanderne i Gladsaxe.

"Troen på Gud giver mig kærlighed, fred og håb, og det kan jeg ikke leve uden", siger Thida.

Læs mere om Thida .

Se Thida på YouTube.

Konfirmand Aktion støtter de cambodjanske landsbyaktivister og deres kamp for retten til jord, ytringsfrihed og et værdigt liv. Det gør vi, fordi vi er sat som medmennesker i den verden, der er skabt af Gud som vores hjem og levested.

Prey Lang

Prey Lang-skoven i Cambodja er den sidste store skov i Sydøstasien. Den er næsten på størrelse med Sjælland, men bliver hastigt mindre pga. illegal skovhugst i et korrupt samfund, hvor der kan tjenes mange penge på tømmer.

Cambodjanske aktivister og lokalt forankrede græsrodsbevægelser af frivillige som PLCN (Prey Lang Community Network) kæmper for at bevare skoven, der i generationer har været hjem og livsgrundlag for omkring en halv million mennesker.

Se film om Prey Lang  her.