Kirkens historie

Gladsaxe kirke har eksisteret siden slutningen af 1100-tallet (1187). Den oprindelige kirke har set ganske anderledes ud end den kirke, vi kender i dag. Betragter man kirken fra sydsiden, kan man tydeligt se, at kampestensmuren angiver størrelsen af den første kirke.

I slutningen af middelalderen har man forøget bygningens længde med 2 fag mod øst, og omtrent samtidig er tårnet bygget. Kirken har 2 klokker, den ældste fra omkring 1450 og den anden fra 1768.

Ejerforholdet i ældste tid er udokumenteret, men den har måske været i privateje. Sikkert er det derimod, at Københavns Universitet har ejet stedet fra 1505 til 1934, hvorefter kirken overgik til selveje.

Efter reformationen overgik kirken helt automatisk til Luthers lære. Det vil sige hvis man ser på præstetavlen, vil man bemærke, at reformationen kom usædvanligt sent til Gladsaxe. Årsagen var, at man normalt  lod den gamle katolske præst blive i embedet til sin død under forudsætning af, at han forkyndte Luthers lære.

Man mener med sikkerhed at kunne fastslå, at den form, kirken har i dag, er fra 1737.

Gladsaxe kirke med stor græsplæne

Kirkens interiør

Alterbordet  er af ret ny dato, dog er der enkelte sten fra det oprindelige alterbord, som blev flyttet i midten af det forrige århundrede.

Altertavlen fra 1849  er tredelt (en triptykon tavle) med malerier af den hellige familie. Materialet er egetræ. I fløjene er der et brystbillede af Kong David og Johannes døberen. Maleren er Roed (selvportræt). Ifølge regnskaberne kostede malerierne 1300 Rigsdaler.

Døbefonten,  som er af svensk granit, er kirkens ældste inventar udhugget af en eneste granitsten, og dåbsfadet af tin er anskaffet i 1799 for 6 rigsdaler. Det tidligere dåbsfad, som er et sydtysk arbejde fra omkring 1550, har ført en omtumlet tilværelse. Først kom det ind til Københavns arresthus, og nu er det i brug i vestre fængsels kapel.

Prædikestolen  er et københavnsk arbejde fra begyndelsen af 1600 tallet.

Stolestaderne  er ligeledes fra begyndelsen af 1600 tallet.

Epitafierne i kirken  viser  hovedsageligt præster, der har været ansat i kirken.Epitafium over Hans Nielsen, Sæby. ansat 1619 og begravet 1650.

Epitafium over Mikkel Sørensen, Lemvig, ansat 1650 begravet 1690 - på billedet kan man se et maleri af Mikkel Sørensen og hans hustru Marty.

I år 1913 var Gladsaxe landets største sogn, med omkring 35.000 sognebørn. På dette tidspunkt blev Søborg Kirke opført og sogneudskillelsen begyndte. Bagsværd kom til i 1950, Mørkhøj i 1960, Stengård i 1960, Harald i 1967 og Søborgmagle samt Buddinge i 1968.