Navneændring

Navneændring foretages på borger.dk med NemID og  kan betales med Dankort.

Hvis du er fritaget for NemID, kan du hente en blanket på borger.dk. Ansøgningen bliver kun behandlet, hvis du har betalt gebyr på kr. 513,- med Dankort online eller i et pengeinstitut. Ved betaling i et pengeinstitut skal der afleveres en kopi af kvittering for betalt gebyr  sammen med ansøgningen til kirkekontoret i det sogn, du bor i.

Der er ikke gebyr på navneændringer ved vielser, forudsat at der skabes navnefællesskab og skal ægtefæller/samlevende/umyndige børn have samme navneændring på samme tid, betales kun ét gebyr.