Kom til mig, alle ...!

Kom til mig, alle ...!

Thorvaldsens Kristus-figur i Københavns Domkirke er en fantastisk alterudsmykning. Kristus-figuren findes i mange miniatureudgaver i alle størrelser, og har altid gjort et dybt indtryk på mig.

Når man står foran Kristus-figuren i domkirken, er det som om man drages mod den. ”Kom til mig!” inviterer den med sine åbne og udbredte hænder.

Velsignelse - omfavnelse

Da Bertel Thorvaldsen var færdig med Kri­stus-figuren, stod Kristus med løftede hænder som den velsignende Kristus. Hans medhjælper skulle sprinkle vand på, for at figuren ikke skulle tørre for hurtigt. Men han kom til at sprinkle for meget vand på, og hænderne sank. Medhjælperen troede, at Thorvaldsen ville blive rasende. Men han blev begejstret. Den velsignende Kristus var blevet til den omfavnende Kristus. Sådan ønsker Kristus at drage os ind til sig i en kærlig omfavnelse.

Kristus-figuren og Søren Kierkegaard

De åbne arme er en invitation: Kom, jeg vil omfavne dig! Der står nemlig en inskriptionen under Kristus-figuren: ”Kom til mig!” Det er et citat fra Mattæusevangeliet, hvor der står: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile” (Matt 11,28).

  Når Søren Kierkegaard gik til alters i Domkirken, knælede han ned foran Kristus-figuren, og det har påvirket ham dybt og givet meget inspiration til det allerdybeste og ædleste i hans forfatterskab.

Invitationen

Det er en vidunderlig indbydelse fra Jesus. Han vil befri os fra vore byrder. Alt det, der tynger os og bekymrer os vil han fritage os fra – og bære for os.

Vi må komme til ham med vor sårbarhed, usikkerhed og tvivl. Vi må overdrage ham de tungeste byrder i vores liv – de byrder, som vi måske har båret på siden vores barndom. Alle vore bekymringer og smerter må vi kaste på ham!

Jesus er forsoneren!

De hænder, Jesus rækker frem mod os, er de hænder, som naglerne har gennemboret, da han blev korsfæstet. De minder os om, at han er vores forsoner, som gik i døden for os. Han har bragt det fuldkomne offer for vores skyld. For at give os fremtid og håb! Den største kærlighed er den, der ofrer sit liv for den elskede – netop så højt har han elsket dig!

Jesus lover, at den, der kommer til ham, vil finde hvile – trods ensomhed, nød og angst. ”Kom til mig!” ”Kom min fars velsignede!” Når vi kommer til ham, bliver vi budt velkommen med en kærlig omfavnelse.

De bedste hilsner

Roar Tuxen Lavik, gladsaxekirke.dk

---

Kilde : Den bibelske tekst, der har givet inspiration til denne miniprædiken er "Jesu fryderåb" fra Mattæusevangeliet kapitel 11, vers 25-30, som du kan læse her. Denne tekst prædikes der over sidste søndag i kirkeåret (2).