Mødereferat 27/4 2021

Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke d. 27/4 2021

Gladsaxe Sogn, Laden kl. 19

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer: Jeppe Martinus Kaarde, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen,

Ulla Jungersen, Bjarne Dahlgaard, Jens Aamann Holzher, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate,

Sten Frantzen, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth

Præster: Roar Tuxen Lavik, Anne Elise Nielsen, Christian Gottlieb

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

Afbud fra: Martin Karbeck Mouritsen, Ulla Bate, Christian Gottlieb

 

1 Godkendelse af dagsorden                                     

Godkendt

2 Valg af dirigent                                                         

3 Valg af firma til regnskabsføring

Kirkeadministrationen er valgt som nyt regnskabsfirma

4 Provstesyn: Hvem deltager

Jeppe Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Jens Aaman, Christina Ryding Larsen, Karen Gramkow, Anne Elise Nielsen, Anne Læssøe.

Carolina Hartman Hammer spørges om hun vil skrive protokol.

5 Nyt fra:

A Formanden

B Nyt fra præsterne

C Nyt fra kontaktperson

D Nyt fra medarbejderrepræsentant

E Nyt fra kirkeværgen

F Nyt fra MR-medlemmer

G Nyt fra Aktivitetsudvalg

H Nyt fra Menighedsplejen

Kontaktpersonen Ulla Jungersen – fremfører ønske om hjertestarter og førstehjælpskursus.

Det sættes i gang.

Bo Lundby Jæger ønsker Excel kursus.

Budget for kursus: Norm 1 kursus pr medarbejder pr år.

 

Nyt fra kirkeværgen: Nyt lokale på førstesal i Laden er endnu ikke færdigt. Ibrugstagningstilladelse pågår.

Byggesagen, arkiv på førstesalen oven på kordegnekontoret; Droppet

Forslag om indretning af fjernarkiv i Stalden.

Nærarkiv i garderoben ved kordegnekontoret.

Kirkeværgen understreger at møder, der afholdes ang byggesager skal kirkeværgen informeres og deltage i.

 

Akivitetsudvalget vil afholde møde ang nye aktiviteter.

 

5 Budget

 

6 Eventuelt

Ulla Jungersen påpeger, at vores postkasse ikke passes. Indkomne mail mangler besvarelser. Formanden besvarer disse mail.

7 Lukket punkt