Mødereferat 26/4 2022

Mødereferat ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke

Den 26.04. 2022 klokken 19.00, Gladsaxe Sogn, Laden,

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jens Aaman Holzher, Jeppe Martinus Kaarde, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen

 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:

Præster : Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Christina Falck Christensen

 

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

Afbud fra : Anne E.Nielsen, Martin Karbeck Mouritsen, Bo Lundby Jæger, Ulla Bate

Uden afbud, ikke tilstede :

Dagsorden:                                                                    Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

 

 1. Valg af dirigent

På trods af at det er formanden der skal være dirigent, godkendte MR at en anden end formanden blev valgt. Nina blev valgt

 

 1. Valg af referent

 

MR godkendte at Ulla blev valgt

Det skal fremgå af referatet hvad der er besluttet. Også hvilket beløb der evt. er godkendt.

Hvis man IKKE er enig, kan dette også føres til referat

Der må gerne være mere kød på referaterne.

 1. Budgetoverslag til minikonfirmandundervisning v. Christina Falck Christensen

 

Christina fremsatte 2 forslag.

 1. en weekend, lørdag og søndag, minikonfirmation og afsluttende med fællesspisning
 2. 6 gange, minikonfirmation og afsluttende med fællesspisning.

Begge forslag koster ca. 10.000 kr. til løn. Dertil kommer undervisningsmateriale og forplejning for ca. 10.000 kr.

Det er kun muligt at afholde forslag 1 i efteråret da der ikke har tid til andet.

Forslag 2 kan eventuelt afprøves i forår/efterår 2023.

MR besluttede at tildele 20.000 kr. til første afholdelse.

Anne L afsætter midler i 2023 budgettet

 1. Oplæg til visionsdag. Thomas Flindt. v. Jeppe Kaarde

Bilag 0A

Kirkefondet kan afholde 3 aftner hvor MR og medarbejdere mødes og arbejder med vision.

Vi vil gerne undersøge mulighederne nærmere

Oplægget fra Thomas er interessant, men hans arrangement skal afholdes på det rette tidspunkt.

Da Christina er deltid sygemeldt og Anne fuldtidssygemeldt, skal det udskydes til et senere tidspunkt

Roar kontakter den person som tidligere har afholdt visionsdag for kirken.

Sten har holdt et indlæg om psykologisk tryghed for medarbejderne og præsterne, og det kunne være en god start på arbejdet i MR.

Sten holder indlægget den 31. maj 2022. Der skal afsættes ¾ time. Vi starter kl. 18.00 og der er mad til mødet.

Punktet skal på MR mødet næste gang, og dem der lyster kan fremlægge noget

 1. Arbejdsbeskrivelser for medarbejdere som aftalt på sidste MR-møde

Bilag 1A, 1B, 1C

Ændringer til arbejdsbeskrivelser skal ske på MR møder

Tages op i fbm visionsdag

 1. Gennemgang af budgetoplæg 2023 v. Anne L.

Bilag 2A, 2B

 

Anne L afleverer input til KAM

 1. Ansøgning fra Charlotte Tørngren om lån af lokale til knipling v. Jens

Bilag 3A

Lokale 2 er ledig om mandagen fra 10-11

Vi foreslår en ’leje’ på kr. 500 om året. I første omgang.

Vi evaluerer igen til november 2022.

 1. Kort nyt fra kirkegården v. Jeppe.

 

 

 1. Nyt fra

 

A Formanden

 1. Akustikplader på 1. sal, laves 14. maj.

Skal vi undersøge mulighed for rumfølere på vores lys

Sten melder sig til Tværkulturel kirke

Er der regler for bestilling og tildeling af nøgler. Nøglen er ikke standard. Roar bestiller et par stykker.

 

 

 1. Roar har haft indlæg med ’Præstetanker’ i lokalavisen

B Præsterne

 

C Kontaktpersonen

 1. Se under lukket punkt

 

 1. Ej tilstede

 

 1. Anne undersøger indsats eller andet til affald sortering i køkkenet.

Rep. af gavl i Stalden påbegyndes i denne uge

 

 1. Intet nyt fra kassereren.
 2. Mødes den 5.5.2022
 3. Intet nyt siden sidst

 

 

 

D Medarbejderrepræsentanten

 

E Kirkeværgen

 

F Kassereren

 

G Aktivitetsudvalget

 

H Menighedsplejen

 

I Nyt fra menige medlemmer

 

 1. Siden sidst

 

 1. Eventuelt

 

 

Underskrifter:

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

 

Jens Aamann Holzher          

                                     

 

Berit Rasmussen                                       

 

 

Anne Læssøe Jensen

 

 

Ulla Jungersen                                                          

 

 

Jeppe Martinus Kaarde

 

 

Bjarne Dahlgaard

 

 

Aase Nielsen

 

 

Nina Hviid                                                               

 

 

Ulla Bate

 

 

Sten Frantzen

 

 

Martin Karbeck Mouritsen

 

 

Susanne Z Bernth

 

 

Præster:

 

 

Roar Tuxen Lavik

 

 

Anne Elise Nielsen

 

 

Christina Falck Christensen

 

 

Medarbejderrepræsentant:

 

 

Bo Lundby Jæger