Mødereferat 22/2 2022

Referat ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke

Den 22. februar 2022 klokken 19.00, Gladsaxe Sogn, Laden,

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jens Aaman Holzher, Jeppe Martinus Kaarde, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen

 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:

Præster : Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Christina Falck Christensen

 

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

 

Afbud fra : Anne Elise Nielsen, Nina Hviid, Anne Læssøe Jensen, Berit Rasmussen, Martin Karbeck Mouritsen, Jeppe Martinus Kaarde

 

Indkaldte suppl.: Hanne Carstensen, Joy Caludann Rasmussen,

 

Uden afbud, ikke tilstede : Ulla Bate

 

Dagsorden:                                                                    Referat:

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

  1. Valg af dirigent

Jens er valgt

  1. Valg af referent

Ulla er valgt

 

  1. Introduktion til Tværkulturel kirke

Bilag 1

Vi havde en kort refleksion efter introduktionen. Vi blev spurgt af Ida om vi ville stille lokale til rådighed til en gruppe på 50 personer, og det vil vi ikke.

  1. Omprioritering af anlægsaktiviteter

Bilag 2A, Bilag 2B, Bilag 2C

Emnet er drøftet

 

 

 

  1. Nyt fra

 

A Formanden

Revisionsprotokollatet for regnskabsåret 2020 blev gennemgået, og er taget til efterretning

Den 15. marts kl 19 skal vi deltage i budgetsamråd i Stengården Kirke. Jens og Ulla deltager.

Den 22. marts kl 18.30 er der generalforsamling i Søborg Kirkes sognegård. Der startes med spisning. Sten og Bjarne deltager.

Ibrugtagningstilladelsen til 1. sal er kommet. Akustikken i rummet er meget dårlig, og det skal der ses på.

KAM skal komme på næste møde og fremlægge regnskab. De kan ikke deltage den 29. og derfor rykkes mødet til den 30. marts kl 19.30. DER ER MØDEPLIGT da vi skal underskrive regnskabet!

B Præsterne

Christina fik godkendt bestilling og levering af fastelavnsboller.

Christina fik bevilget op til kr. 1500 til køb af snydekrave og poignetter.

Christina har kontaktet minikonfirmand underviseren fra Stengården Kirke, og hun er interesseret i opgaven

C Kontaktpersonen

Trivsel i fokus

D Medarbejderrepræsentanten

Orgel er returneret, og andet er indkøbt

E Kirkeværgen

 

F Kassereren

 

G Aktivitetsudvalget

Karen har søgt kr. 5000 til to gæstemusikere der skal deltage ved et arrangement. Punktet fremsættes på næste MR møde

H Menighedsplejen

14 ansøgere fik samlet kr. 9500 i julehjælp. Det skal fremgår af vores hjemmeside at man kan søge julehjælp i kirken

I Nyt fra menige medlemmer

 

  1. Eventuelt

Forslag om visionsdag fra Christina hvor menighedsråd og medarbejdere deltager.

PUNKTET SKAL PÅ DAGSORDEN NÆSTE GANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter:

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

 

Jens Aamann Holzher          

                                     

 

Berit Rasmussen                                       

 

 

Anne Læssøe Jensen

 

 

Ulla Jungersen                                                          

 

 

Jeppe Martinus Kaarde

 

 

Bjarne Dahlgaard

 

 

Aase Nielsen

 

 

Nina Hviid                                                               

 

 

Ulla Bate

 

 

Sten Frantzen

 

 

Martin Karbeck Mouritsen

 

 

Susanne Z Bernth

 

 

Præster:

 

 

Roar Tuxen Lavik

 

 

Anne Elise Nielsen

 

 

Christina Falck Christensen

 

 

Medarbejderrepræsentant:

 

Bo Lundby Jæger

 

 

Suppleanter:

 

Hanne Carstensen

 

 

Joy Caludann Rasmussen