Mødereferat 21/2 2023

Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke 

Tirsdag den 21.02.2023 kl.19:00, Gladsaxe Sogn, Laden,  

Valgte menighedsrådsmedlemmer:  

Jens Aaman Holzher, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Jeppe Martinus Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Joy Caludann Rasmussen, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen.

 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:  

Præster : Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Kirsten Søgaard Kjær

 

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

 

Afbud fra : Nina Hviid, Joy Caludann Rasmussen, Ulla Jungersen, Susanne Z Bernth, Jeppe Martinus Kaarde. Bo Lundby Jæger, Berit Rasmussen

 

Uden afbud, ikke tilstede :

 

Dagsorden:                                                                                       Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Valg af referent

Anne Elise Nielsen

Beslutningspunkter:

 

 1. Tidspunktet for højmesse i Gladsaxe Kirke foreslås rykket fra kl. 10.00 til kl. 10.30.  Evt. fra søndag d. 03. sept. 2023.                                                 

Godkendt

 1. Tilbud fra kirkegårdsleder Mikkel Dalsby vedr. omlægning af sti fra parkeringsplads til Laden, samt etablering af cykelstativ ved indgang til Laden. Bilag 1.

Godkendt

 1. Ny dag for MR-møde tirs. d. 18.04.23 kl. 19:00 laves om til ons. d. 19.04.23 kl. 19:00.

Godkendt

 1. Oplæg fra visionsplan til vedtagelse. Bilag 2 fremsendt pr. mail fra Roar.

Godkendt

Orienteringspunkter:

 

 1. Kort nyt fra kirkegården v. Jeppe.

Martin Karbech Mouritsen vil anmode at få tilsendt referater fra de sidste to år, 2021 og 2022. Vi har modtaget referat i februar måned 2023.02.21

 1. Nyt fra:
 1. Formanden
 2. Kassereren
 3. Kirkeværgen
 4. Kontaktperson
 5. Præsterne
 6. Medarbejderrepræsentanten
 7. Aktivitetsudvalget
 8. Menighedsplejen
 9. Menige medlemmer
 1. Formanden: Der er budgetsamråd 8 marts. Martin Karbech Mouritsen og Jens Aaman Holzher.

Stole indkøbes til mødelokale og kordegnekontor. Regninger skal sendes videre til forsikringen.

Cylindere med nøgler til arkivskabet er bestilt.

Energioptimering – vvs-gennemgang af Laden.

 1. Kassereren ikke tilstede
 2. Bygningsgennemgang er foretaget. Optimeringsgennemgang i forhold til varme og el i Laden.

Projekt i forhold til at renovere loftet i Laden – undersøges.

Fugt og revner i våbenhuset skal undersøges. Vandindtrængning i kælderen i kirken.

Gennemgang på Klirevænget – forhave skal renoveres og flisebelægning.

Projektører til at stå på gårdsplads og uden for kordegnekontor.

 1. Ikke tilstede.
 2. Kirsten Søgaard Kjær informerede om det store udmeldelsestal. Vi står over for en kæmpe opgave som kirke i at fastholde medlemmer. Konkurrence fra bedemænd, der foretager jordpåkastelse.

Roar Tuxen Lavik informerede om politirapporten, der var udfærdiget vedr. tyveriet 25. maj 2023. Evt kunne der sættes kamera op.

 1. Medarbejderrepræsentanten er ikke til stede.
 2. Aktivitetsudvalget informerede om fastelavnsfest med ca 200 børn og voksne.
 3. Intet nyt
 4. Martin Karbech Mouritsen foreslog at kontaktpersonen udsender biskoppens skriv om Det Gode Arbejdsmiljø.

 

 1. Eventuelt

Sten Frantzen fortalte om deltagelse i kursus; Kirken og Samfund.

Ide om arrangement hvor børn og unge indgår. Forslag om: Foredrag med overskriften: Biblen på 20 minutter.

Ide: Tilbud for både børn og ældre med oplæsning.

 

 

Underskrifter:

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jens Aaman Holzher

Berit Rasmussen

Anne Læssøe Jensen

Ulla Jungersen

Jeppe Martinus Kaarde

Bjarne Dahlgaard

Aase Nielsen

Nina Hviid

Joy Caludann Rasmussen

Sten Frantzen

Martin Karbeck Mouritsen

Susanne Z. Bernth

 

Præster:

Roar Tuxen Lavik

Anne Elise Nielsen

Kirsten Søgaard Kjær

 

Medarbejderrepræsentant:

Bo Lundby Jæger