Mødereferat 19/4 2023

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke 

onsdag den 19.04.2023 kl.19:00, Gladsaxe Sogn, Laden,  

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer:  

Jens Aaman Holzher, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Jeppe Martinus Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Joy Caludann Rasmussen, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen. Hanne Carstensen.

 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:  

Præster : Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Kirsten Søgaard Kjær

 

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

 

Afbud fra : Joy Caludann Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Berit Rasmussen, Nina Hviid, Bo Lundby Jæger

 

 

Uden afbud, ikke tilstede :

 

Dagsorden:                                                                                                         Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Tilføjet punkt 5.

 1. Valg af referent

Anne Elise Nielsen

Beslutningspunkter:

 

 1. Nedsættelse af udvalg vedr. stillingsopslag til præstestilling.  Bilag: 4A og 4B

Er valgt; Roar Tuxen Lavik, Anne Elise Nielsen, Jens Aaman Holzher, Martin Karbeck Mouritsen, Aase Nielsen

 1. Overflytning af hjemmeside og tilkøb af ekstra pakker. Bilag:5

Godkendt

 1. Æbletræ i præstegårdshaven ønskes fældes, da det er sygt.

Godkendt

Orienteringspunkter:

 

 1. Visioner, børn og familie. Bilag: 1A, 1B og 1C

Orientering givet ved Kirsten Søgaard Kjær

 1. Revideret arbejdsbudget 2023. Bilag: 2

KAM spørges om de kan sende en markering af, hvad der er blevet ændret.

 1. Regning for vikar dækning fra Bagsværd Kirke. Bilag: 3

Dette blev drøftet

 1. Kort nyt fra Kirkegården v. Jeppe

Jeppe Kaarde informerede om seneste nyt.

 1. Nyt fra:
 1. Formanden
 2. Kassereren
 3. Kirkeværgen
 4. Kontaktperson
 5. Præsterne
 6. Medarbejderrepræsentanten
 7. Aktivitetsudvalget
 8. Menighedsplejen
 9. Menige medlemmer
 1. Afventer nyt om ansøgning om 5% midler.

Kalken til saft skal evt repareres. Dette undersøges.

Der aflæses hygrometer regelmæssigt og der føres log over dette. Der afholdes kursus i Landsforeningen; Menighedsrådet er arbejdsgiveren.   

 1. Jeppe orienterede om Fremtidsmøde afholdt den 12. april.
 2. Afbud fra Kirkeværge.
 3. Alt går godt og der er god stemning.
 4. Roar Tuxen Lavik orienterede om kastanjetræet, der skal fældes, fordi det er til fare, da det er sygt.
 5. Afbud fra medarbejderrepræsentanten.
 6. Intet nyt
 7. Udflugten er planlagt.

I . Intet nyt

 

 

 1. Eventuelt

Intet nyt

 

 

Underskrifter:

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jens Aaman Holzher

Berit Rasmussen

Anne Læssøe Jensen

Ulla Jungersen

Jeppe Martinus Kaarde

Bjarne Dahlgaard

Aase Nielsen

Nina Hviid

Joy Caludann Rasmussen

Sten Frantzen

Martin Karbeck Mouritsen

Susanne Z. Bernth

Hanne Carstensen

Præster:

Roar Tuxen Lavik

Anne Elise Nielsen

Kirsten Søgaard Kjær

 

Medarbejderrepræsentant:

Bo Lundby Jæger