Mødereferat 28/11 2022

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke 

Tirsdag den 29.11.2022 kl.18:00, Gladsaxe Sogn, Laden,  

Valgte menighedsrådsmedlemmer:  

Jens Aaman Holzher, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Jeppe Martinus Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Joy Calundann Rasmussen, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen.

Suppleant Hanne Carstensen

Fødte menighedsrådsmedlemmer:  

Præster : Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Kirsten Søgaard Kjær.

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

Afbud fra : Joy Caludann Rasmussen

Uden afbud, ikke tilstede :

Dagsorden:                                                                                       Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 1. Valg af dirigent.

Jens Aaman Holzher

 1. Valg af referent.

Anne Elise Nielsen

 1. Fremlægning af kvartalsrapport 1/1-30/9-22 v. Jeppe. Bilag 1 A, B, C, D.

MR godkender kvartalsrapporten

 1. Datoer til MR møder 2023. Bilag 2.

Godkendt

 1. Kort nyt fra kirkegården v. Jeppe.

Mikkel Dalsby, kirkegårdslederen, kommer i januar og fortæller om deres virke og medbringer tegninger mv.

 1. Ulla Bate anmoder om udtrædelse af MR. Joy Caludann Rasmussen indtræder.

Godkendt

 1. Nyt fra:

 

 1. Formanden
 2. Kassereren
 3. Kirkeværgen
 4. Kontaktperson
 5. Præsterne
 6. Medarbejderrepræsentanten
 7. Aktivitetsudvalget
 8. Menighedsplejen
 9. Menige medlemmer

A. Deltaget i møde om grøn omstilling.

Der er borebiller i altertavle og prædikestol. Konstateret af nationalmuseets konsulent.

C. Der er lavet udbud af istandsættelse af organist-kontoret.

D. Det årlige medarbejdermøde blev afholdt den 23/11 2022. Forslag om evighedsblomster i kirken. Bliver taget op på næste MR-møde.

H. Fondsmidler er bevilget julehjælp.

I. 2 repræsentanter fra MR har været til repræsentantskabsmøde i skoletjenesten.

2 repræsentanter fra MR har været til møde i Diakonudvalget.     

Information om tværkulturel kirke i fremtiden

 1. Siden sidst

 

 1. Eventuelt

Inspirationskursus om kirken og samfundet i januar.

 

Underskrifter:

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jens Aaman Holzher

Berit Rasmussen

Anne Læssøe Jensen

Ulla Jungersen

Jeppe Martinus Kaarde

Bjarne Dahlgaard

Aase Nielsen

Nina Hviid

Sten Frantzen

Martin Karbeck Mouritsen

Susanne Z. Bernth

Joy Caludann Rasmussen

 

Præster:

Roar Tuxen Lavik

Anne Elise Nielsen

Medarbejderrepræsentant:

Bo Lundby Jæger