Mødereferat 26/10 2021

Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke

Den 26. oktober 2021 klokken 19.00, Gladsaxe Sogn, Laden,

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jeppe Martinus Kaarde, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Bjarne Dahlgaard, Jens Aamann Holzher, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Franzen

Stedfortrædere : Joy Rasmussen, Hanne Carstensen, Jana Brodersen, Kirsten Ekman

 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:

Præster : Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Christina Falck Christensen,

 

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

 

Afbud fra : Berit Rasmussen, Ulla Bate, Susanne Bernth, Bjarne Dahlgaard

Uden afbud, ikke tilstede : Jana Brodersen

 

Dagsorden:                                                                    Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Valg af dirigent

Nina Hviid

Valg efter § 9 i Menighedsrådsloven

 1. Valg af menighedsrådsformand (hemmelig afstemning)

Jens Aaman Holzher er valgt

9 stemmer for Jens Aaman Holzher

2 blanke stemmer

 1. Valg af næstformand (hemmeligafstemning)

Berit Rasmussen er valgt med 11 stemmer

 1. Valg af kirkeværge

Anne Læssøe Jensen er valgt med 14 stemmer

 1. Valg af kasserer

Bjarne Dahlgaard stiller op

Jeppe Martinus Kaarde stiller op

Bjarne Dahlgaard 1 stemme

Jeppe Martinus Kaarde valgt som kasserer med 13 stemmer

 1. Valg af sekretær

Anne Elise Nielsen valgt med 14 stemmer

 1. Valg af kontaktperson

Ulla Jungersen valgt med 14 stemmer

 1. Fastsættelse af honorarer

Formanden 3000 kr om måneden

De andre tre poster 2500 kr om måneden

 1. Fastsættelse af forretningsområde for de valgte

Vi bibeholder eksisterende forretningsområder

 1. Valg af bygningskyndig til syn ( ikke kirkeværgen)

Box 25 fortsætter

 1. Valg af underskriftsbemyndiget (der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån).

Aase Nielsen

 1. Beslutning: Kommentarer til budget 2022

Bilag 1

Udgår

 1. Godkendelse af budget 2022

Bilag 2 a og b

 

Gladsaxe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10997712, Budget 2022. Endelig budget afleveret d. 26-10-2021 12:50

Budget 2022 er godkendt.

 

 1. opretning af gavl på stalden

Bilag Gladsaxe Kirke, Stalden

Der søges om 5% - midler

 

 

Nyt fra

 

A Formanden

 

B Præsterne

 

C Kontaktpersonen

 

D Medarbejderrepræsentanten

 

E Kirkeværgen

Oplæg til forlig med entreprenøren vedr tilbageholdte penge, således udgifter til udbedring af mangler fratrækkes tilgodehavende. Der er ikke indkommet svar fra modpartens advokat.

F Kassereren

 

G Aktivitetsudvalget

 

H Menighedsplejen

 

I Nyt fra menige medlemmer

 

 

 

Lukket møde:

Referat i særskilt dokument (om nødvendigt)

 

 

Underskrifter:

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

 

Jeppe Martinus Kaarde

 

 

Berit Rasmussen                                       

 

 

Anne Læssøe Jensen

 

 

Ulla Jungersen                                                          

 

 

Bjarne Dahlgaard

 

 

Jens Aamann Holzher                                                

 

 

Aase Nielsen

 

 

Nina Hviid                                                                

 

 

Ulla Bate

 

 

Sten Frantzen

 

 

Martin Karbeck Mouritsen

 

 

Susanne Z Bernth

 

 

Præster:

 

 

Roar Tuxen Lavik

 

 

Anne Elise Nielsen

 

 

Christina Falck Christensen

 

 

Medarbejderrepræsentant:

 

 

Bo Lundby Jæger

 

 

Indkaldte stedfortrædere

 

 

Joy Caludann Rasmussen

 

 

Hanne Carstensen

 

 

Jana Brodersen

 

 

Kirsten Ekman