Mødereferat 24/8 2021

Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke  

Tirsdag den 24. August 2021 klokken 18.30, Gladsaxe Sogn, Laden,  

Valgte menighedsrådsmedlemmer:  

Jeppe Martinus Kaarde, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Bjarne Dahlgaard, Jens Aamann Holzher, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Franzen 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:  

Præster: Anne Elise Nielsen, Christina Falck Christensen, Roar Tuxen Lavik 

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger 

Anne Læssøe, Bo Lundby Jæger, Martin Mouritsen deltager fra kl 19. 

Afbud fra: Ulla Bate, Susanne Bernth, Berit Rasmussen, Jens Aamann 

Uden afbud, ikke tilstede: 

 

 

Dagsorden: Referat:  

Godkendelse af dagsorden 

Martin Mouritsen ønsker følgende taget til referat: Menighedsrådet forventer, at indkaldelsen til MR-møder fremover kommer til tiden samt at tidspunktet for afholdelse af MR-møder ikke forrykkes uden forhåndsgodkendelse af menighedsrådet. 

Dagsorden er godkendt 

Valg af dirigent : Nina Hviid 

3.           Provst Peter Senbergs Velkommen til ny præst 

Orientering om, hvad der forventes af MR og præster i forhold til den nye præst. Hvordan kan man lære sognet at kende. 

Christina Falck opridser sine ønsker og nævner udfordringer vi har i forhold til personale og ressourcer ved afholdelse af minikonfirmander og andre arrangementer. Dette tages i første omgang op ved kalender-og medarbejdermøde sammen med kontaktperson.  

Grundlæggende i de forskellige sogne; Folketallet stiger. Medlemstallet falder. Medlemsfaldet sker primært ved død. 

Anne Læssøe Stalden Aftalebrev 

Anne Læssøe:. Vi mangler generelt rådgiveraftaler med vores rådgivere og entrepriseaftaler med vores underentreprenører. Martin Mouritsen vil sende vedr  Laden førstesal til Anne Læssøe. 

Status er, at der stadig er mangler. 

Skillevægge er ekstra lydisolerende og det er derfor de er tunge. Der bliver en gennemgang af dørene.   

Kuliltealarm skal sættes op i præsteboligerne.  

Punkt på næste møde: 

DAP og arkivering. Hvem gør det?  

Hvordan evt tilkøbe én der kan hjælpe med arkivering? 

Falk-assistance abonnement skal undersøges. 

Anlægsgartner  

 

Godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal. 

Godkendes 

 

Eventuelt 

Christina Falch: Satsen for aflønning af minikonfirmandlærer-hjælper. 

355,55 i timen pr undervisningstime. Der søges om én hjælper. 

 

Sten Franzen orienterer om, at han deltager på et kursus i forhold til at være arbejdsmiljørepræsentant. 

Jeppe vender tilbage om vedr. fondsansøgninger til aflønning af Aleksandra i forbindelse med arbejdsmiljø og kursus i forbindelse med arbejdsmiljø. Vi konkluderer, at vi har tillid til at Aleksandra kan håndtere dette. 

Christina Falch vil søge hos Gladsaxe Kommune til sociale arrangementer. Dette er godkendt. 

Mrton Mouritsen og Jeppe Kaarde deltager i budgetsamråd.  

 

Nyt fra 

A Formanden 

B Præsterne 

Roar Lavik får en praktikant i 3 måneder. 

C Kontaktpersonen 

Under kordegn Carolinas sygdom får vi hjælp af Bagsværd kirke. Jens Aamann og Ulla Jungersen betaler regninger.   

D Medarbejderrepræsentanten 

Bo Jæger orienterer om den første koncert efter corona-nedlukningen kom der ca. 50 gæster til.  

Punkt næste gang er gennemgang af kontrakter for sangere. 

E Kirkeværgen 

F Aktivitetsudvalget 

Nina Hviid orienterer om fredags-hyggeklubben. Det er planlagt, hvem der deltager i fredagsklubben.  

G Menighedsplejen 

H Nyt fra menige medlemmer 

Martin Mouritsen ønsker kassereren på under punktet: Nyt fra 

Lukket møde:  Referat i særskilt dokument 

 

Underskrifter: 

Valgte menighedsrådsmedlemmer: 

Jeppe Martinus Kaarde  

Berit Rasmussen                                         

Anne Læssøe Jensen 

Ulla Jungersen                                                            

Bjarne Dahlgaard  

Jens Aamann Holzher                                                  

Aase Nielsen  

Nina Hviid                                                                 

Ulla Bate 

Sten Frantzen 

Martin Karbeck Mouritsen  

Susanne Z Bernth 

Præster:  

Roar Tuxen Lavik 

Anne Elise Nielsen 

Christina Falch Christensen 

Medarbejderrepræsentant:  Bo Lundby Jæger