Mødereferat 23/5 2023

Referat ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke 

onsdag den 23.05.2023 kl.19:00, Gladsaxe Sogn, Laden,  

Valgte menighedsrådsmedlemmer:  

Jens Aaman Holzher, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Jeppe Martinus Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Joy Caludann Rasmussen, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen.

 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:  

Præster : Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Kirsten Søgaard Kjær

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

Afbud fra : Martin Karbeck Mouritsen, Berit Rasmussen

Uden afbud, ikke tilstede :

Dagsorden:                                                                                       Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Valg af referent

Anne Elise Nielsen

Beslutningspunkter:

 

 1. Godkendelse af kvartalsrapport 1/1-31/3 2023. Bilag 1a til 1e                                             

Godkendt kvartalsregnskab

 1. Klirevænget-renovering af belægning/forhave. Bilag 2a til 2g

Vedtaget. Der er indhentet to tilbud og det er det billigste vi accepterer.

 1. Beslutning vedr. skulptur ved Laden

Der indhentes vejledning hos kommunen om skulpturen kan flyttes til andet sted i kommunen.

 1. Beslutning om flytning af flagstang ind på kirkens grund.

Det undersøges i stift/provsti om vi har tilladelse til at flytte flagstangen.

 1. Tilbud fra Invita vedr. affaldssortering i køkken. Bilag 4a til 4d

Tilbud fra Invita godkendes

Orienteringspunkter:

 

 1. Arbejdsbudget kontra endeligt budget. Bilag 3a, 3b

Udsættes til næste møde

 1. Kort nyt fra kirkegården v. Jeppe.

Jeppe Kaarde orienterede om en henvendelse vedr opsætning af mast. MR var i enighed imod. Og orienterede om seneste nyt fra kirkegården.

 1. Nyt fra:
 1. Formanden
 2. Kassereren
 3. Kirkeværgen
 4. Kontaktperson
 5. Præsterne
 6. Medarbejderrepræsentanten
 7. Aktivitetsudvalget
 8. Menighedsplejen
 9. Menige medlemmer
 1. Bænken på P-plads er udskiftet. Og samtidig skal der opstilles askebæger.
 2. Intet nyt
 3. Der arbejdes på varme/energi-optimering. Facade på Stalden skal renoveres. Udvendig renovering af præstegård. Forslag om optimering af loftet i Laden. Borebiller i kirken skal udbedres.

Stoffet på Knæfaldet i kirken skal checket.

 1. Begge kirketjenere skal påbegynde kirketjener-uddannelse i uge 24.
 2. Præsterne orienterede
 3. Orienterede om besøg af tyske skoleelever, der gav koncert i kapellet. Intet nyt vedr medarbejdere.
 4. Der afholdes mange aktiviteter. Der er ikke pt råderum til flere.
 5. Intet nyt. Udflugt den 13 august.
 6. Intet nyt
 1. Eventuelt

Sten Frantzen Orienterede om mulighed for kursus i arbejdsmiljø.

 

Underskrifter:

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jens Aaman Holzher

Berit Rasmussen

Anne Læssøe Jensen

Ulla Jungersen

Jeppe Martinus Kaarde

Bjarne Dahlgaard

Aase Nielsen

Nina Hviid

Joy Caludann Rasmussen

Sten Frantzen

Martin Karbeck Mouritsen

Susanne Z. Bernth

 

Præster:

Roar Tuxen Lavik

Anne Elise Nielsen

Kirsten Søgaard Kjær

 

Medarbejderrepræsentant:

Bo Lundby Jæger

Evt. suppleanter