Mødereferat 23/2 2021

Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke d. 23/2 2021

Hvor: Gladsaxe Sogn, Laden

Hvornår: Kl 19

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer: Jeppe Martinus Kaarde, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen,

Ulla Jungersen, Bjarne Dahlgaard, Jens Aamann Holzher, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate,

 Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Lis Bruun

Præster: Roar Tuxen Lavik, Anne Elise Nielsen, Christian Gottlieb

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

Afbud fra: Lis Bruun

Uden afbud, ikke tilstede

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af dirigent

Anne Læssøe

2A Ansøgning om udtrædelse bilag 0A

Udmeldelse bevilget

3. Budgetsamråd – bilag 1- 4

a. Fortsættelse af fælles budgetsamråd

b. Nedre grænse for anlægsarbejder

c. Valg til provstiudvalg

a) Ja

b) Vedtaget

c) Martin Mouritsen stiller op

4. Anlægsarbejder i 2021 og fremover

Bilag 5 - 18

Intet at beslutte

5. Fremlæggelse af budget og regnskab for 2021.

 

6. Honorar til formand for kirkegårdens bestyrelse

Martin Mouritsen ønsker at der tages til referat: At udbetale honorar til formand for kirkegårdsbestyrelsen er ulovligt.

7. Årligt medarbejdermøde Bilag 19

 Orientering

8. Offentliggørelse af referater fra menighedsrådsmøder.

Orientering

9. Ansøgning fra sanger. Bilag 20 og 21

Der bevilges Alexandra Vagner 3 timer om måneden for at deltage i møder

 

 

10. Deltagelse på Gladsaxedagen

 

11. Prøveprædikener og Samtaler Bilag 21A

7. marts prøveprædikener. Ansøgere udvælges tre eller fire

Nyt fra

A Formanden

B Præsterne

C Kontaktpersonen

D Medarbejderrepræsentanten

E Kirkeværgen

F Aktivitetsudvalget

G Menighedsplejen

 

Lukket møde:

 

To Personalesager Bilag 22

 

Underskrifter:

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jeppe Martinus Kaarde,

Berit Rasmussen,                                                       

Anne Læssøe Jensen,

Ulla Jungersen,                                                            

Bjarne Dahlgaard,

Jens Aamann Holzher,                                                 

Aase Nielsen,

Nina Hviid,                                                                    

Ulla Bate,

Lis Bruun,                                                                      

Martin Karbeck Mouritsen,

Susanne Z Bernth

Præster:

Roar Tuxen Lavik,

Anne Elise Nielsen,

Christian Gottlieb

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger