Mødereferat 21/3 2023

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke 

Tirsdag den 21.03.2023 kl.19:00, Gladsaxe Sogn, Laden,  

Vagte menighedsrådsmedlemmer:  

Jens Aaman Holzher, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Jeppe Martinus Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Joy Caludann Rasmussen, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen.

Suppleant: Hanne Carstensen

Fødte menighedsrådsmedlemmer:  

Præster : Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Kirsten Søgaard Kjær

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

Afbud fra : Jeppe Martinus Kaarde, Nina Hviid, Roar Tuxen Lavik,

Uden afbud, ikke tilstede : Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth

 

Dagsorden:                                                                                       Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Valg af referent

Anne Elise Nielsen

Beslutningspunkter:

 

 1. Godkendelse af årsregnskab 2022 Bilag 1A, 1B, 1C                                             

Menighedsrådet har godkendt regnskabet.

Gladsaxe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10997712, Regnskab 2022, Afleveret d. 06-03-2023 15:17

Orienteringspunkter:

 

 1. Kort nyt fra kirkegården v. Jeppe.

 

 1. Ny privatpolitik og cookies på Gladsaxe Kirkes hjemmeside. Bilag 2A, 2B

Cookies politik er uploadet

Privatlivspolitik afventer at blive uploadet

 1. Punkter fra præstemøde Gladsaxe Kirke. Bilag 3A

Punkterne blev uddybet og beskrevet yderligere.

 1. Nyt fra:
 1. Formanden
 2. Kassereren
 3. Kirkeværgen
 4. Kontaktperson
 5. Præsterne
 6. Medarbejderrepræsentanten
 7. Aktivitetsudvalget
 8. Menighedsplejen
 9. Menige medlemmer
 1. Informerede om tilbud om fotografering af kirken.

Afventer afgørelse af ansøgning om 5% midler.

 

B.

C. Der er udarbejdet et revideret arbejds-budget. Det udsendes til næste møde.

Informerede om belægning på forsiden af præsteboligen på Klirevænget. Der er indhentet tilbud. Det bliver et punkt på næste møde.

Organist-kontoret er renoveret.

Der har været og er VVS gennemgang af energioptimering.

Varme-energi og klimakonsulent kommer der 18 april og ser på fugt i kirken.

Prioriteringsliste kan udarbejdes over hvilke opgaver på bygninger der er nødvendige.

D. Kontaktpersonen informerede om at kirketjenere rydder op i gamle ting og sager og får smidt overflødigt ud. Svanemærkede rengøringsmidler indkøbes fremover.

Forespørgsel fra Unge Enheden om vi vil have et ungt menneske i praktik 2 gange 2 timer om ugen. Det vendes med kirketjenerne.

E. Intet nyt

F. Intet nyt

G . Skærtorsdagsarrangement med spisning.

H. Intet nyt.

I. Intet nyt.

 

 1. Eventuelt

Alle møbler i Laden er blevet afhentet for mærkning mod tyveri. Ligeledes er der bestilt nye møbler til kordegnens kontor. Disse mærkes også.

Der er lavet et forsøg med at stille 2 buketter af kunstige blomster med henblik på at udskifte friske blomster med kunstige på alteret. Afventer konklusion.

Der er forespørgsel til forholdet i antallet mellem bisættelser fra kirken kontra kapellet.? Der er 2-3 bisættelser uden gejstlig medvirken om ugen her pt. Til sammenligning er der 3-5 bisættelser med gejstlig medvirken.

 

Underskrifter:

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jens Aaman Holzher

Berit Rasmussen

Anne Læssøe Jensen

Ulla Jungersen

Jeppe Martinus Kaarde

Bjarne Dahlgaard

Aase Nielsen

Nina Hviid

Joy Caludann Rasmussen

Sten Frantzen

Martin Karbeck Mouritsen

Susanne Z. Bernth

Præster:

Roar Tuxen Lavik

Anne Elise Nielsen

Kirsten Søgaard Kjær

Medarbejderrepræsentant:

Bo Lundby Jæger