Skærtorsdagsgudstjeneste

Skærtorsdag og påskelam

 

Skærtorsdag aften indstifter Jesus nadveren, efter at han har spist påskelammet sammen med disciplene. Nadveren er fællesskab med Jesus og alle kristne. Måltidsfællesskabet peger også frem mod den fuldkomne fest i himmelen.

 

Gudstjenesten afholdes skærtorsdag d. 28. marts 2024 kl. 17.00 i Gladsaxe kirke med sognepræst Roar Tuxen Lavik.

Efter gudstjenesten indbydes til middag i Laden, hvor der bl.a. serveres et påskemåltid. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til Roar Tuxen Lavik på RTL@km.dk eller 61668477

 

 

Noas ark lavet i pap