Symbolikken på gravsteder ved Gladsaxe kirke

Symbolikken på gravsteder ved Gladsaxe kirke

 

Aftenvandring på Gladsaxe kirkegård
og kirkebesøg.

På denne vandring skal vi særligt fokusere
på symbolikken på gravsteder.

Sognepræst Roar Tuxen Lavik vil vise rundt
på kirkegården såvel som i kirken
og fortælle om symbolikken på
gravsten og gravsteder.

     

Vi vil se gravsten fra gammel og nyere tid
– fra 1600-tallet op til i dag.
Den symbolik, der benyttes på gravsten,
siger mere end mange ord
– og taler ofte stærkt til os.
Men hvordan skal symbolerne tolkes?

Vi vil afslutte med en kort aftenandagt
og en salme i kirken.

Rundvisning torsdag d. 25. maj 2023 kl. 19:00.

Mødested ved Gladsaxe kirkes kirkedør.