Skriv tekst her

Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke  
onsdag den 31.10.2023 kl.19:00, Gladsaxe Sogn, Laden,  
 
Valgte menighedsrådsmedlemmer:  
Jens Aaman Holzher, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Jeppe Martinus Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Joy Caludann Rasmussen, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen. 
 
Fødte menighedsrådsmedlemmer:  
Præster: Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Kirsten Søgaard Kjær 
 
Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger 
 
Afbud fra: Sten Frantzen. Nina Hviid, Jeppe Martinus Kaarde, Susanne Z Bernth 
 
Uden afbud, ikke tilstede: 
 
 
Evt. suppleanter: Hanne Carstensen, Arne Fogt 
 
 
Dagsorden:        Referat: 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendelse af dagsorden 
 
 
 
 
 
Godkendt 
 
 
 
 
 
Valg af referent 
 
 
 
 
Anne Elise Nielsen 
 
 
 
 
 
Beslutningspunkter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendelse af 3. kvartalsrapport 2023 Bilag:                                              
 
 
 
 
Godkendt 
 
 
 
 
 
Godkendelse af endeligt budget 2024 Bilag: 
 
 
 
 
Det endelige budget er godkendt 
Med afleveringsstempel: Gladsaxe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10997712, Budget 2024 Endelig budget afleveret d. 30-10-2023 17:14 
 
 
 
 
 
Orienteringspunkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort nyt fra kirkegården v. Jeppe 
 
Intet 
 
 
Mikkel fra kirkegården kommer og forklarer om ansøgning fra letbanen. Bilag: 
 
 
Skulptur ved Laden. 
 
Afventer svar fra kommunen 
 
 
Indbydelse til udvidet provstikonvent i Gladsaxe-Herlev. Bilag: 
  
Jens Aaman Holzher, Ulla Jungersen 
 
 
 
 
 
 
Julefrokost. 
 
 
 
 
Julefrokost for menighedsråd og personale og frivillige afholdes den 21. november. Menighedsrådsmøde kl 18 og efterfølgende julefrokost kl 19 den 21 november. 
 
 
 
 
 
Menighedsrådsvalg 2024 
 
 
 
 
Vi talte om det forestående valg 2024 
 
 
 
 
 
Nyt fra: 
Formanden 
Kassereren 
Kirkeværgen 
Kontaktperson 
Præsterne 
Medarbejderrepræsentanten 
Aktivitetsudvalget 
Menighedsplejen 
Menige medlemmer 
 
 
 
 
Parkeringsplads skal ses på. Affugter stillet op i kirken.  
Intet 
Vi har fået en affugter i kirken. Fugtproblemer og borebiller i kirken varetages af Nationalmuseet. Arbejdet på forhaven og belægning ved Klirevænget er i gang. . 
Ulla Jungersen orienterede om personale. 
Der er halloween gudstjeneste den 1/11 2023. 
Bo Jæger orienterede om koncerter i den nærmeste fremtid 
Intet 
 Roar Tuxen Lavik ansøger fonde om midler til julehjælp. 
Intet 
 
 
 
 
 
Eventuelt 
 
 
 
 
Ulla Jungersen informerede om arbejdet i kommunikationsudvalget 
 
 
Underskrifter: 
Valgte menighedsrådsmedlemmer: 
Jens Aaman Holzher 
Berit Rasmussen 
Anne Læssøe Jensen 
Ulla Jungersen 
Jeppe Martinus Kaarde 
Bjarne Dahlgaard 
Aase Nielsen 
Nina Hviid 
Joy Caludann Rasmussen 
Sten Frantzen 
Martin Karbeck Mouritsen 
Susanne Z. Bernth 
 
Præster: 
Roar Tuxen Lavik 
Anne Elise Nielsen 
Kirsten Søgaard Kjær 
 
Medarbejderrepræsentant: 
Bo Lundby Jæger 
 
Evt. suppleanter: