Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Mødereferat 30/3 2022

Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke  

Den 30. marts 2022 klokken 19.00, Gladsaxe Sogn, Laden,  

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer:  

Jens Aaman Holzher, Jeppe Martinus Kaarde, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen 

 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:  

Præster: Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Christina Falck Christensen 

 

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger 

 

Afbud fra: Anne Elise Nielsen (sygemeldt) 

Uden afbud, ikke tilstede: Martin Karbeck Mouritsen 

 

Dagsorden: Referat:  

 1. Godkendelse af dagsorden 

   Godkendt af         menighedsrådet 

 1. Valg af dirigent 

  Nina Hviid blev valgt  

 1. Ved provst Peter  Senbergs:  

A. Ny præst – Opfølgning på modtagelse af Christina Falck Christensen i sognet, her ca. 1 år efter tiltræden. 

    Forventningsafstemning og indøvelse i sognets liv og traditioner. 

B. APV – Opfølgning vedr. manglende sammenhæng mellem menighedsrådets prioritering af børne- og ungeindsatsen, og prioritering af resurser til arbejdet. 

  Provsten ønsker at vi     bakker op om Christina     og det vi har lovet ved   ansættelsen. 

 

 Provsten siger at   ledelsen skal være   tydelig. Arbejdstid mv   aftales i menighedsrådet   og ikke af medarbejder,   præster og   kontaktperson.  

 

 Provsten opfordrer til en   visionsdag 

 

 Christina efterlyser synlig   ledelse fra   menighedsrådet!  

 

 Arbejdsbeskrivelser skal   fremsendes til   menighedsrådet inden   næste møde 

 

 1. Gennemgang af regnskab ved Lars Viggaard (KAM) samt underskrivning af revisionsprotokol for årsregnskaber 2020. Bilag 1A, 1B, 1C 

Gladsaxe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10997712, Regnskab 2021, Afleveret d. 28-03-2022 13:19 

Godkendt af menighedsrådet 

 

Ønsker til 2023 (foreløbigt budget) skal være klar og afleveret 1.6.2022 til provstiet.  

Oplæg fremlægges på menighedsrådsmødet 31. maj 2022 af Jeppe og skal godkendes her. 

 

Det endelige budget skal afleveres til november 2022. 

 

Menighedsplejeregnskabet er også afleveret for 2021. 

 

Lars opfordrer til at vi ser på varmeudgifterne, som vil stige i 2022 

 

 1. Evt. ansættelse af kirketjener/vikar ved kontaktperson Ulla Jungersen 

Ansættelse sættes på pause. Vi har ikke penge til det! En kirketjener er sygemeldt. Den anden håndterer det indtil videre. Heidi fra Kirkegården vil gerne hjælpe når vi har brug for det.  

 1. Ansøgning fra aktivitetsudvalget om afholdelse af koncert i forbindelse med bogudgivelse. Ved Jens Aaman Holzher 

Bilag 2 

 

Blev bevilget af menighedsrådet 

 1. Ønske om visionsdag ved Christina Falck Christensen 

Kan faciliteres af eksterne fra Kirkefondet.  

 

Ulla sender link til Kirkefondet og Thomas Flindt. Jeppe undersøger hvad Thomas Flindt kan tilbyde, og aflevere oplæg til næste menighedsrådsmøde. 

 

 1. Beslutning om akustikregulering på Førstesalen i Laden ved Jens Aaman Holzher Bilag 3A, 3B, 3C, 3D 

Blev besluttet. Jens sætter det i gang 

 1. Minikonfirmandundervisning. Ved Christina Falck Christensen 

Vi kan benytte os af en medarbejder fra Stengårds kirken. Timepris kr. 356 

 

Christina kommer med et budgetoverslag 

 

Christina spørger om midler til dåbseventen 11. juni 2022, hvis vi mangler ressourcer.  

Det er bevilget. 

 1. Forespørgsel om abonnement på Kristeligt Dagblad/Kirke.dk ved Christina Falck Christensen 

Jeppe undersøger om det er muligt at få et fællesabonnement. 

 

Det er bevilget 

 1. Nyt fra 

 

A Formanden 

Skal vi deltage i Gladsaxe dagen? Peter Senberg undersøger om man kan stille en bod ved Buddinge Kirke. Vi afventer. 

Hvem skal deltage i Tværkulturel kirke? Roar tager opgaven 

 

B Præsterne 

Provstikonvent 5. april 2022. Aase, Nina og Elsa hjælper med det praktiske 

 

Fastelavnsgudstjeneste afholdt med succes.  

 

Roar, Christina og Peter skal holde planlægningsmøde for at håndtere situationen vi har pga manglende præster 

Vi får en vikar 50%. 

C Kontaktpersonen 

Har afholdt julefrokost med medarbejderne. Det var en succes. På sidste medarbejdermøde holdt Sten et indlæg om psykologisk tryghed. Har igangsat en lille trivselsundersøgelse blandt medarbejderne 

  

D Medarbejderrepræsentanten 

 

 

E Kirkeværgen 

Anne orienterede om igangværende aktiviteter. Nogle er udskudt lidt pga vejret. 

 

F Kassereren 

Berettede om Kirkegården

Bjarne spørger om Mikkel kan komme på besøg til et menighedsrådsmøde. 

 

G Aktivitetsudvalget 

Der er intet nyt siden sidst. Fredags hygge fortsætter 

H Menighedsplejen 

Intet nyt siden siden sidst  

I Nyt fra menige medlemmer 

Hjertestarteren er sat op ved toiletbygningen ved Kirkegårdskontoret 

Jens opfordrer til at man fortæller om arrangementer man har deltaget i 

 

 1. Eventuelt 

Anne er syg, og skal opereres. Tidshorisont ukendt .  

Alle henvendelser bedes ske til de andre præster 

 

 

Underskrifter: 

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer: 

 

Jens Aamann Holzher            

                                       

 

Berit Rasmussen                                         

 

 

Anne Læssøe Jensen 

 

 

Ulla Jungersen                                                            

 

 

Jeppe Martinus Kaarde 

  

 

Bjarne Dahlgaard 

 

 

Aase Nielsen  

 

 

Nina Hviid                                                                 

 

 

Ulla Bate 

 

 

Sten Frantzen 

 

 

Martin Karbeck Mouritsen  

 

 

Susanne Z Bernth 

 

 

Præster:  

 

 

Roar Tuxen Lavik 

 

 

Anne Elise Nielsen 

 

 

Christina Falck Christensen 

 

 

Medarbejderrepræsentant:  

 

 

Bo Lundby Jæger