Sognedag for børnefamilier

Lørdag d. 6. april kl. 10.30 - 14.00

For tredje år i træk byder vi foråret velkommen med en sognedag for børnefamilier.

Vi fejrer påsken med en børnegudstjeneste i kirken kl. 10.30. Herefter går vi over i Laden og spiser
frokost, og kl. ca. 12 vil vi male og pynte påskeæg og andet påskepynt.
Ved sognepræst Rachel Wille Christoffersen og kirke- og kulturmedarbejder Karen Gramkow.

Tilmelding senest mandag d. 1. april til Rachel på rawch@km.dk eller Karen på kagj@km.dk.