Allehelgens-gudstjeneste

i Gladsaxe Kirke

 

Søndag d. 3. november 2019 kl. 10:00

Ved Allehelgensgudstjenesten d. 1.
november 2015 blev Gladsaxe kirkes
nye lystændingssted taget i brug. Det er
fremstillet af direktør Erik Sødahl Larsen,
Søborg, og skænket til Gladsaxe kirke.
Det passer perfekt til døbefonten.

Kirken var helt fyldt - og vi var mange,
der benyttede lejligheden til at tænde
lys for vore kære.

Allehelgensgudstjenesten er en fast
årlig tradition, som præsterne skiftes
til at afholde.

Sognepræst Anne Elise Nielsen
afholder Allehelgensgudstjenesten
d. 3. november 2019 kl. 10:00.

I kirken er der plads til sorg og savn. Vi takke
for alt
det, vi blev givet fra ham eller hende,
vi fik lov, at dele livet
med.

Alle navnene på dem, som i årets løb er døde,
bliver læst
op. Det gælder alle de højtider,
hvor det var enten sognepræst
Roar Tuxen Lavik,
sognepræst Rachel Wille Christo
ffersen eller
sognepræst Anne Elise Nielsen, der stod for
bisættelsen
eller begravelsen.

Pårørende til afdøde, hvor højtidligheden er

foretaget af egen præst kan umiddelbart inden
gudstjenesten
skrive navnet, der ønskes læst op,
på listen i våbenhuset. Der
vil være mulighed
for at tænde et lys.

”Lyset skinner i mørket og mørket greb det ikke”
Joh 1,5.